Аргентина. 2003. 50 лет базе Джубани в Антарктиде. Марка

Дата выпуска: 18.10.2003

St # ARG03/Jubany

320