Франция. 2022. Председательство Франции в ЕС. Марка

Дата выпуска: 11.01.2022

St # FR22/PEU

312