Грузия. 2020. 70-летие НАТО. Марка

Дата выпуска: 27.01.2020

St # GZ20/NATO

221