Швейцария. 2021. Медицина. 100-летие открытия инсулина. Марка

Дата выпуска: 25.02.2021

St # CH21/Insulin

169