Аландские острова. Здание парламента Аландов и мэрии Мариехамна. марка

Дата выпуска: 02.01.1989

St # AL89/Parlament

122