Франция. Пещера Ласко. Марка

Дата выпуска: 26.04.2019

St # FR19/Lascaux

303