Финляндия. 1965. EUROPA CEPT. Марка

Дата выпуска: 27.09.1965

St # FI65/EUROPA

193