Австрия 2002 EUROPA-CEPT. Цирк. Марка

Дата выпуска: 03.05.2002

Mi # 2376

St # AVS02/Europa

334