ТААФ. Остров Кит, Кергелен. Марка

Дата выпуска: 07.01.2007

St # TAAF07/Whale

180