Германия. 800-летие Св. Франциска Ассизского. Марка

Дата выпуска: 12.08.1982

St # D82/Assisi

125