Чехия. 2008. Президент Вацлав Клаус, марка

Дата выпуска: 02.04.2008

St # CZ08/16

192