Литва. 50-летие НАТО. Марка

Дата выпуска: 27.03.1999

St # LT99/nato

217