Казахстан. Картина А. Кастеева "Турксиб". Марка

Дата выпуска: 11.09.1992

St # KZ92/Art

78