Украина. Композитор Д. Бортнянский. Марка

Дата выпуска: 26.06.2001

St # UA01/30

115