Армения. Католикос Мкртич Хримян. Марка с купоном

Дата выпуска: 30.04.1996

St # AR96/Khrimian

148