Норвегия. 2015. 350-летие крепости в Холдене. Марка

Дата выпуска: 10.04.2015

St # NO15/8

599