Аландские о-ва. Картина Туве Янссон, марка

Дата выпуска: 18.04.2007

 

St # AL07/Jansson

213