ПМР. Европа 2000. Марка

Дата выпуска: 02.09.2000

St # DMR00/4

185