Лихтенштейн. Европа 2012. "Визит в...". Марка

Дата выпуска: 05.03.2012

Mi # 1624

St # LCH12/europe

334