Эстония. Стандарт, замок Пуртсе 2,50 кр. Марка

Дата выпуска: 25.07.1996

Mi # 281

St # EE96/12

122