Литва 1999 Шмели 2 тет-беша

Дата выпуска: 12.06.1999

Mi # 698-699kdp

St # LT99/16-17 tb

626