Литва 1997 Стандарт, герб: 50 цт. Марка

Дата выпуска: 05.04.1997

Mi # 635

St # LT97/9

388