Латвия. Европа. Плакат. Марка

Дата выпуска: 03.05.2003

Mi # 590

St # LV03/8

170