Белоруссия. VI съезд Профсоюзов Белоруссии. Марка

Дата выпуска: 15.09.2010

Mi # 835

St # BY10/41

106