Чад. Личности Католицизма. Папа Иоанн Павел II. Марка (1)

Дата выпуска: 13.04.2004

Mi # 2493 A

St # TCHD04/Pope

944