Лихтенштейн. Европа - 2000. Марка

Дата выпуска: 09.05.2000

St # LCH10/Europa

258